История — наставница жизни

История вынуждена повторяться, потому что в первый раз мы обращаем на нее слишком мало внимания. История учит нас, что она никого ничему не учит. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собою трагедию, которая надоедает, если не оживляют ее страсти, злодейства и великие невзгоды.

Сумська область

Материалы » Сумська область

Сумська область розташована в північно-східній частині України. Сусідами її на півдні і південному сході є Полтавська і Харківська, на заході – Чернігівська області. На півночі і сході протягом 498 км її межі збігаються з українсько-російським кордоном, де область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії.

стекло лакобель у нас

Сумська область розташована в пiвнiчно-схiднiй частинi України. На пiвночi та сходi вона межує з Брянською, Курською, Бєлгородською областями Росiї, на пiвднi та пiвденному сходi - з Полтавською i Харкiвською, на заходi - з Чернiгiвською областями України.

У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають машинобудування, паливна, харчова, хімічна і нафтохімічна промисловості. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 76%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 273 промислових підприємства, окрім того, функціонує 327 малих промислових підприємств.

На підприємствах харчової та переробної промисловості виробництво зменшилось на 5%, на підприємствах легкої промисловості – зниження виробництва на 4,4%. Підприємства енергетичної галузі збільшили обсяги виробництва на 10,3%, в той же час як по Україні цей показник має тенденцію до зниження (-1,1%).

Сумчани пишаються своїм художнім музеєм, одним із найдавніших і найцікавіших в Україні. Твори живопису, графіки і скульптури розмістилися в будинку колишнього казначейства, пам'ятнику архітектури XIX ст. У збірках західноєвропейського мистецтва - роботи італійських, фламандських, голландських, французьких майстрів кінця XVI - початку XX століть.

У галузі охорони земель та біоресурсів проводяться роботи по створенню захисних лісонасаджень на непридатних для сільськогосподарського виробництва та ерозійно-небезпечних землях: за рік заліснено 371 га таких земель. На площі 6,6 тис. га здійснено консервацію деградованих орних земель.

Политическое и социальное положение.
Первым правителем кагана был Тардуш (Дато). Политическое господство Западно-Тюркского каганата особенно усилилось в период правления кагана Шегу (610-618 гг.) и кагана Тона (618-630 гг.). Каган Шегу расширил границы на востоке до Алтая, на западе достигли реки Тарим и предгорий Памира. Каган Тон с целью зах ...

Древняя цивилизация Майя
Древняя цивилизация Майя Майя – группа индейских народов, родственных по языку. К ним относятся индейцы юкатеки, чоли, лакандоны, чонтали, чорти, чухи, цельтали, цоцили, тотики, хакальтеки, хаустеки, киче, пакоман, покомчи и другие. Общая их численность примерно 2,7 миллионов человек. Существует мнение, что ...

Условия объединения Украины с Москвой
Украина оказалась под протекторатом царя, но четкие условия объединения еще не были формально согласованы. Однако, в переговорах с Бутурлиным гетман и старшины подчеркивали свои требования, а Бутурлин дал им понять, что царь будут готов рассмотреть эти требования. В конце января и начале февраля Богдан Хме ...