История — наставница жизни

История вынуждена повторяться, потому что в первый раз мы обращаем на нее слишком мало внимания. История учит нас, что она никого ничему не учит. История, по-видимому, только тогда и нравится, когда представляет собою трагедию, которая надоедает, если не оживляют ее страсти, злодейства и великие невзгоды.

Князь К.­В.Острозький
Страница 5

Материалы » Князь К.­В.Острозький

Отже, як бачимо, державницькі риси в князя К.-В.Острозького від­сутні. 1 в той же час, - пише І.І.Огієнко, - всі українські магнати, взяті разом, не зробили стільки для України, скільки зробив сам князь К.­В.Острозький! Він міцно боронив і обороняв Україну в найтяжчий час її життя, коли Папа, католики, єзуїти взялися разом знищити Україну, як окрему націю. Ось у чому вікова заслуга князя К.-В.Острозького. Це він врятував Україну як націю".

В І.І.Огієнка, Костянтин-Василь Острозький постає тільки як об­раз благочестивий і доброчесний, духовний наставник і провідник України, опора її патріотичних сил, з яких вийшли П.Могила і Б.Хмельницький - виразники ідей і справ князя Костянтина-Василя.

З думками і оцінками І.І.Огієнка постаті К.В.Острозького перегу­кується дослідження і І.Власовського, що водночас з'явилося на світ, але в Нью-Йорку.

Отож, як бачимо, різнолика тенденційність в осмисленні і розумінні історичності постаті Костянтина-Василя Острозького та його епохи, що відображалася і має місце на шпальтах праць вітчизняних і зарубіжних науковців, ясності в проблему не внесла. Дефіцит поміркованості і зваженості в діалектичному осмисленні долі К.-В.Острозького історичною думкою до певної міри спричинений обмеженістю джерельної бази і традиційними підходами до ролі особи зокрема, і розуміння т.зв. Литовсько-польської доби в минулому України, взагалі. Саме цими при-іинамн обумовлена відсутність у вітчизняній і європейській історіографії спеціальних сучасних наукових досліджень, які були б присвячені проблемам Острозького роду та його ролі в історії України і Європи.

Зваживши на вклад цілих поколінь науковців в їх підходах до виз­начення ролі князя К.-В.Острозького в історії, вважаємо, що настав нарешті час тверезими очима поглянути на нейтрально-європейський простір і час, багатоманітність подій і явищ якого була спричинена великою мірою появою на арені такої постаті, як

К.В.Острозький - фігури, яку необхідно досліджувати та усвідомлювати на широкій і, основне, принципово новій джерельній базі (в першу чергу, особистій кореспонденції) і розглядати її на європейському багатонаціональному фоні тодішнього життя, твердо дотримуючись при цьому хронологічної канви. За таких умов перед нами постає героїчна, світла і водночас трагічна епоха в історії нашої Вітчизни, яка акумулювала себе в непростій долі, що випала на життя князя К.В.Острозького.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Первый пятилетний план развития народного хозяйства (1928/29-1932/33 гг.)
Ocнoвными зaдaчaми пepвoгo пятилeтнeгo плaнa являлиcь [9]: 1) пpeвpaщeниe CCCP из cтpaны aгpapнoй и oтcтaлoй в индycтpиaльнyю, экoнoмичecки впoлнe caмocтoятeльнyю и нeзaвиcимyю oт кaпитaлиcтичecкиx cтpaн; 2) coздaниe тaкoй индycтpии, кoтopaя былa бы cпocoбнa пepeвoopyжить и peopгaнизoвaть вce oтpacли нapo ...

Доклад Хрущева на XX съезде КПСС
Первоначально на заседаниях XX съезда не предполагалось специально обсуждать вопрос о культе личности Сталина, о сталинских преступлениях. В отчетном докладе ЦК КПСС обо всех этих проблемах было сказано осторожно и обтекаемо. В выступлениях делегатов съезда и особенно членов президиума ЦК вопрос ставился зн ...

Литература
Основным литературным направлением в XVIII в. был классицизм. Для этого стиля характерны строгие правила — разделение на высокий (эпическая поэма, трагедия, ода), средний (высокая комедия) и низкий (басня, фарс) жанр; единство места, времени и действия; изображение не конкретных людей, а типов — идеальных о ...